Siklóernyős "A" vizsga kérdéssor

Siklóernyős vizsgakérdések

 

AERODINAMIKA

   1. Mit tudsz az áramlásba helyezett szárnyprofil körüli áramlásokról és a siklóernyõ kupolán ébredõ erõkrõl egyenes vonalú egyenletes siklásban?
   2. Mit tudsz a siklóernyõ stabilitásáról és az instabil repülési helyzetek kialakulásának aerodinamikai okairól?
   3. Ismertesd az átesést és kialakulásának okait aerodinamikai szempontból.
   4. Mutasd be részletesen a felhajtóerõ keletkezésének módját a szárnyprofilon.
   5. Miért változik a siklóernyõ sebessége fordulóban, és hogyan?
   6. Mit tudsz a siklószámról, a felületi terhelésrõl és a siklási szögrõl?
   7. Mi az állásszög, hogyan tudod befolyásolni, és mit okoz a változása?
   8. Mutasd be a sebességpolárist és a siklóernyõ nevezetes sebességtartományait.

FELSZERELÉS ISMERET

   1. Ismertesd a siklóernyõ fõ részeit és az egyes részek szerepét.
   2. Ismertesd részletesen a beülõ részeit.
   3. Ismertesd a siklóernyõ kupola felépítését és az egyes részek szerepét.
   4. Ismertesd a siklóernyõ zsinórzatának felépítését.
   5. Hasonlítsd össze egy elsõ nemzedékbeli, és egy csúcsernyõ szerkezeti felépítését.
   6. Ismertesd a kiegészítõ és a védõ felszereléseket.
   7. Ismertesd a siklóernyõ irányító és sebességszabályozó rendszereit.
   8. Ismertesd a siklóernyõk kategóriába sorolási és tesztelési rendszerét.

METEOROLÓGIA

   1. Mit tudsz a hõmérsékleti gradiensrõl?
   2. Mit tudsz a ciklonról és az anticiklonról?
   3. Mit tudsz a hidegfrontról és a melegfrontról?
   4. Mit tudsz a zivatarfelhõ életciklusairól, felismerésérõl, veszélyeirõl?
   5. Ismertesd a légállapot-határozókat és változásukat a magassággal.
   6. Ismertesd a lejtõemelõtérrel kapcsolatos meteorológiai tudnivalókat.
   7. Ismertesd a felhõk osztályozási rendszerét.
   8. Ismertesd a talajközeli áramlások jellemzõit és veszélyeit.
   9. Ismertesd a gomolyfelhõ kialakulását, életciklusait.
  10. Mit tudsz általánosan a szélrõl?
  11. Mit tudsz a földfelszín hõelnyelõ-visszaadó képességérõl?
  12. Mit tudsz a helyi szelekrõl?
  13. Ismertesd a légkör általános felépítését, és részletesen az alsó légkört.
  14. Mit tudsz a turbulenciáról és hatásairól?
  15. Mit tudsz a levegõ páratartalmáról és a páratartalom szerepérõl?
  16. Mit tudsz a levegõ felmelegedésérõl és a felmelegedés szerepérõl?

REPÜLÉSTECHNIKA

   1. Milyen startfajtákat ismersz, ismertesd azokat, melyiket mikor célszerû alkalmazni?
   2. Ismertesd az 5 pontos ellenõrzés szerepét, helyes végrehajtását.
   3. Ismertess 5db, a start során elkövethetõ gyakori hibát és a korrigálásukat.
   4. Ismertesd a start körüli és a felszállás utáni ellenõrzési teendõket.
   5. Milyen elven, mivel, és hogyan tudsz fordulni siklóernyõvel, mik a veszélyei?
   6. Mit teszel, ha start után fordulnod kell, de a féked be van tekeredve?
   7. Hogyan befolyásolja a szél a siklóernyõs repülést?
   8. Hogyan repülsz turbulens viszonyok között, miért?
   9. Mit tudsz a lejtõrepülés technikájáról?
  10. Milyen süllyesztõ manõvereket ismersz, sorold fel azokat.
  11. Mit tudsz a féloldalas csukódásról?
  12. Mit tudsz a fülcsukásról?
  13. Mit tudsz az átesés gyakorlati tudnivalóiról?
  14. Mi a negatív forduló, mikor áll fenn a veszélye, mirõl ismered fel, mit teszel ellene?
  15. Mikor nyitsz mentõernyõt, hogyan, mi az ajánlott döntési magasság?
  16. Hogyan hajtasz végre egy nagy sebességû földetérést?
  17. Hogyan szállsz le erõs szélben és szélcsendben?
  18. Mi a kilebegtetés, mikor és hogyan csinálod, hogyan helyesbíted a túl magas - korai ? lebegtetést?
  19. Ismertesd a leszállás technikáját: turbulencia, hátszél, oldalszél és fordulóból leszállás esetén.
  20. Mit teszel, ha elkerülhetetlen a fának ütközésed, fára szállásod?

EGÉSZSÉGÜGY

   1. Mit tudsz a napsütés veszélyeirõl?
   2. Mit tudsz a kullancsok veszélyeirõl, az ellenük való védekezésrõl?
   3. Ismertesd a folyadékfogyasztással és a táplálkozással kapcsolatos tudnivalókat.
   4. Melyek a siklóernyõs sport jellegzetes sérülései, ezek okai, megelõzésük?
   5. Ismertesd az elsõsegélynyújtás alapszabályait.

SZABÁLYZATOK

   1. Ismertesd a lejtõrepülés szabályait.
   2. Ismertesd a siklóernyõs kiképzés fokozatait a pilóta szintig, részletesen.
   3. Milyen meteorológiai feltételek teljesülése esetén repülhetünk siklóernyõvel?
   4. Ismertesd a repülõeszközök kitérési szabályait nyílt légtérben és termikben.
   5. Ismertesd a csõrléses és a tandem repülések jogi feltételeit.
   6. Milyen papírokkal kell rendelkeznie egy siklóernyõsnek?
   7. Milyen körülmények között repülhet Növendék?
   8. Ki hajthat végre siklóernyõs repüléseket?
   9. Milyen jogi feltételeknek kell megfelelnie a repülõeszköznek?

Tandemrepülés kupon

Ne a tárgyakat, hanem az élményeket gyűjtsd! Siklóernyős Tandemkupon ajándék videófelvétellel.

részletek itt...