Siklóernyőzés a Csobáncról

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI), mint természetvédelmi kezelő, és mint a Csobánc-hegy tetején lévő ingatlanok vagyonkezelője, a 2011. évben ismét lehetőséget biztosít a terület siklóernyős starthelyként való használatához. Ehhez kapcsolódóan néhány megjegyzést teszünk:

 

Alapelvek:

  • Az 1996. évi LIII. törvény alapján a fokozottan védett területre történő belépéshez (kivéve a turistautak) engedély kell a természetvédelmi hatóságtól, azaz a Csobánc-hegy tetejére vonatkoztatva a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől.
  • Fenti jogszabály alapján engedély kell a védett természeti területen a közösségi és tömegsport események megrendezéséhez, a sportversenyhez, a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához is. Álláspontunk szerint a siklóernyőzés technikai jellegű sporttevékenységnek minősül. Az erre vonatkozó engedélyt is a fent megnevezett hatóság adja ki.
  • A kijelölt starthelyeket mindenki saját felelősségére használhatja.

A feltételek bármelyikének megsértése az engedély visszavonását vonja maga után. Az engedély visszavonása nem mentesít az esetleges szabálysértési-, természetvédelmi-, illetőleg büntetőeljárás lefolytatása alól.

A BfNPI által támasztott követelmények az alábbiak (a lényegi elemek felsorolása történik meg, de ez változhat, és kiegészülhet):

  • A Csobánc-hegy teteje (Gyulakeszi 070 hrsz., Tapolca 0584 hrsz.) március 1. és május 31. között nem használható siklóernyős repüléshez.
  • A Csobánc-hegy tető megközelítése csak gyalogosan, a kijelölt turista- illetve egyéb útvonalakon történhet. Az engedély kiadásához a kérelmezőnek teljes körűen nyilatkozni kell arról, hogy a jogszabályok által a siklórepüléshez előírt valamennyi érvényes dokumentummal rendelkeznek (egyesületi tagságra is vonatkozó teljes körű nyilatkozattétel).
  • A Csobánc-hegy tetején csak a turista utakon lehet közlekedni, illetve tartózkodni, kivétel a külön engedélyben foglaltak.
  • Az engedélyeseknek a helyszínen rendelkezni kell személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal, a belépésre illetőleg a technikai jellegű sporttevékenységre (siklóernyős repülésre) feljogosító engedéllyel vagy másolatával, minden a repüléshez szükséges okmánnyal, melyeket a vonatkozó jogszabályok előírtaknak, illetve az egyesületi tagságot igazoló dokumentummal. Ezeket az iratokat az engedélyes köteles az ellenőrzésre jogosult hatóság(ok) képviselőjének bemutatni.
  • Engedéllyel és a következő céllal az alábbi helyek használhatók a kijelölt turista utakon kívül: Siklórepülővel történő fel- és leszállás, továbbá a repülést előkészítő illetve befejező szerelési, csomagolási tevékenységek, repülésre várakozás (mindez a legszükségesebb minimális időtartam igénybevételével).

 Kijelölt helyek (területek GPS-koordinátái):

E1: N46.87261 E17.50503

E2: N46.87258 E17.50480

E3: N46.87242 E17.50493

E4: N46.87245 E17.50510

K1: N46.87216 E17.50629

K2: N46.87224 E17.50611

K3: N46.87198 E17.50581

K4: N46.87184 E17.50608

D1: N46.87070 E17.50385

D2: N46.87071 E17.50424

D3: N46.87103 E17.50415

D4: N46.87091 E17.50386 (fapad)

Ny1: N46.87236 E17.50363

Ny2: N46.87193 E17.50363

Ny3: N46.87195 E17.50388

Ny4: N46.87213 E17.50389

Ny5: N46.87231 E17.50413 (fapad)

Ny6: N46.87241 E17.50410

Ny7: N46.87244 E17.50399

A starthelyeket - az összes starthelyet figyelembe véve - egyidejűleg, azaz egy nap időtartam alatt (0-24 óráig értendő) összesen maximum 30 személy veheti igénybe, illetve tartózkodhat. A 30 főbe beleértendő mindenki, aki pl. csak egyszer startol el (pl. távrepülés) és az is, aki esetlegesen többször jön fel a hegytetőre. Természetesen mindenkinek rendelkezni kell természetvédelmi hatóságtól származó engedéllyel a fokozottan védett területre való belépéshez, és a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához. Egy évben az összes jelenlegi és jövőben engedélyes számára rendelkezésre áll 12 napnyi olyan napi kontingens, amikor a 30 főt az előbbi tevékenység gyakorlása céljából meg lehet haladni, és ilyenkor a napi megengedett létszám maximum 50 fő.

A siklóernyős repüléseket a repülést megelőző 10 napon belül (és csakis akkor lehet!) be kell jelenteni a http://csobanc.bfnp.hu honlapon. Csak az a személy repülhet, aki sikeresen regisztrált és utána sikeresen bejelentette a repülési szándékát a tervezett napra, azaz belefért a napi kontingensbe. A bejelentkezés visszavonására van lehetőség, ezáltal mások elől nem vesszük el a lehetőséget, ha mégsem repülünk. Aki adott napra nem tudja bejelenteni repülési szándékát, mert megtelt a napi keret, az azon az adott napon nem repülhet. A helyszíni ellenőrzéseken vizsgálni fogják a bejelentkezés meglétét.

A starthelyeket csak hulladék- és szemétmentes állapotban lehet elfoglalni és úgy is kell hátrahagyni. Fokozottan ügyelni kell a tisztaságra az egész hegytetőn, illetve a megközelítési útvonalon is.

A légi járművel a starthelyet csak közvetlenül felszállás előtt lehet elfoglalni. A siklóernyő terítése, nyitása csak a startolásra kijelölt területeken történhet.

Az engedélyesnek a területen való tartózkodáskor be kell tartania a védett és fokozottan védett területekre vonatkozó előírásokat.

A területen minden növény, állat és geológiai képződmény gyűjtése tilos.

Tilos a kijelölt starthelyeken a szemetelés, a tűzgyújtás, a táborozás (kempingezés).

Tilos a terület képének, állapotának vagyonkezelővel nem egyeztetett megváltoztatása.

Tandemrepülés kupon

Ne a tárgyakat, hanem az élményeket gyűjtsd! Siklóernyős Tandemkupon ajándék videófelvétellel.

részletek itt...