Siklóernyős pilóták képzési szintjei

V. A siklóernyős pilóták képzési szintjei

1. Vizsgák igazolása

A képzési szintek a repülésben részt vevő személyek számára repülési jogosításokat biztosítanak.

A képzési szinteket a tematika követelményei alapján siklóernyős oktató állapíthatja meg, és vezeti be a repülési naplóba.

A képzési szint eléréséhez szükséges gyakorlati és elméleti vizsgákat a képzést irányító oktató, vagy a szervezett vizsgabizottság előtt kell letenni.

Az alap- és középfokú képzés végrehajtását a növendék repülési naplója igazolja. Az alapfokú képzés során a gyakorlatok értékelését a repülési napló megfelelő rovataiban az oktatónak kell elvégezni.

2. Növendék jogosítások

Növendék az a siklórepülő személy, aki szervezett keretek között alap- és középfokú elméleti és gyakorlati képzésben vesz részt.

Növendék I

Feltétele: érvényes jogosítással rendelkező oktató közvetlen felügyelete a képzés során. Jogosult oktatója jelenlétében az alapfokú képzés gyakorlatait végezni. Megengedett maximális szélerősség: 5 m/s.

Növendék II

Feltétele: Alapfokú elméleti és gyakorlati „A” vizsga, legalább 10 repült nap, legalább 50 start, melyből legalább 10 magas start és 1 óra repült idő.

Jogosult az oktató iránymutatása alapján „B” vizsgás pilóta jelenlétében nem turbulens időjárási viszonyok között gyakorló repüléseket végezni magasság korlátozás nélkül, valamint oktatója jelenlétében a középfokú képzés gyakorlatait végezni. Megengedett maximális szélsebesség: 7 m/s.

3. Pilóta jogosítások

Pilóta az a siklóernyős, aki ismeretei és felkészültsége alapján képes és jogosult önálló repülések végzésére (a vonatkozó szabályok betartása mellett) bármelyik siklórepülő terepen.

Jogosult: „Növendék II” jogosítású siklóernyős repülését felügyelni, hazai és nemzetközi versenyeken részt venni, valamint teljesítményrepüléseket végrehajtani. Jogosult továbbá átképzés után magasabb kategóriába sorolt siklóernyő vezetésére.

Pilóta I

Feltétele: Középfokú elméleti és gyakorlati vizsga, 10 óra összes repült idő és legalább egy 1 óra feletti időtartam repülés.

Jogosult önálló repülések végzésére, távrepülésre.

Pilóta II

Feltétele: A „Pilóta I” jogosítás megszerzése óta eltelt legalább 6 hónap, 50 óra összes repült idő, legalább egy 2 óra feletti időtartam- és legalább 5 darab 10 km feletti távrepülés és jártasság legalább 10 különböző típussal való repülésben.

Jogosult kísérleti szerkezettel való gyakorlásra.

Pilóta III

Feltétele: legalább 100 óra repült idő, legalább egy 30 km feletti távrepülés, egy 3 óra feletti időtartam repülés és csörlésben való jártasság.

4. Nemzetközi (CIVL) jogosítások

A nemzetközi jogosításokat az FAI illetékes szakbizottsága (CIVL) az FAI tagországokban a világon bárhol elfogadja. Igazolásuk az IPPI (Nemzetközi Pilótajogosítást igazoló) kártyával történik. Az IPPI kártya az érvényességét igazoló igazolvánnyal együtt (rating card) érvényes. Kiállítója a Szabad Repülők Szövetsége (HFFA).

Az IPPI kártya az alábbi nemzetközi szinteket igazolja a feltételek teljesülése esetén:

PARA PRO 3 jogosítás

Feltétele: minimum 60 start, és 5 óra összes repült idő.

A fenti feltételeket igazoló „Pilóta I” szintű személynek kiadható.

 

PARA PRO 4 jogosítás

Feltétele: legalább 20 óra összes repült idő és egy kétórás időtartam repülés.

A fenti feltételeket igazoló „Pilóta I” szintű személynek kiadható.

PARA PRO 5 jogosítás

Feltétele: legalább 40 óra összes repült idő és 5 érvényes táv (min. 6 km).

A fenti feltételeket igazoló „Pilóta II”, vagy „Pilóta III” jogosítású személynek kiadható.

 

VI. A repülési jogosítás érvényesítése, megszűnése illetve megújítása

1. A repülési jogosításokat a tematikában meghatározott vizsga és képzettségi feltételeken túl a startkönyvbe ragasztott, az adott évre kiváltott igazoló matrica érvényesíti.

2. A repülési jogosítás automatikusan megszűnik, ha

- „Növendék II” szintű siklóernyős 3 hónapnál, „Pilóta I” és „Pilóta II” szintű 6 hónapnál hosszabb ideig nem repül, illetve ha:

- „Pilóta I” jogosítású személy egy naptári éven belül 5 óra repült időnél kevesebbet teljesít;

- „Pilóta II” jogosítású két naptári éven belül egyszer sem repül legalább egy 2 órás időtartam feladatot.

- „Pilóta III” jogosítású személy két naptári éven belül egyszer sem repül 30 km feletti távfeladatot.

Az oktatói jogosítás érvényét veszíti, ha az oktató évente nem vesz részt legalább egy MRSZ szakmai továbbképzésen.

A „B” illetve „C” oktatói és az „Üzemi ellenőrző repülő” jogosítás érvényét veszíti, ha a jogosítással rendelkező két éven belül nem tud igazolni minimum 50 felszállást, egy 3 órás időtartam repülést, vagy helyette egy minimum 30 km-es távrepülést.

A szakoktatói jogosítások érvényüket veszítik, ha két éven belül a „Csörléses képzés szakoktatója” nem tud igazolni legalább 50 csörlő kezelést, a „Tandem szakoktató” legalább 50 tandem startot, a „PPG szakoktató” legalább 50 segédmotoros felszállást, a „Mentőernyő használat szakoktatója” legalább 2 gyakorló mentőernyőnyitást.

Az oktatói jogosítást a Szabad Repülők Szövetségének oktatói bizottsága szakmai indokok alapján visszavonja (pl. súlyos szabálysértés, vagy az oktatói képességek hiányának bebizonyosodása).

3. Az egyesület (klub, szakosztály) vezető pilótája a repülési jogosítást megvonhatja, ha a siklórepülő személy a repülések során jogosítási szintjének nem megfelelő repüléstechnikai gyakorlottságot tanúsít.

4. A repülési jogosítás megújításához az oktató belátása szerint ismételt elméleti vizsgát illetve megfelelő számú és fokú gyakorlat felügyelt végrehajtását írhat elő. Az így végrehajtott ellenőrző repüléseket a feladatot végrehajtó személy repülési naplójában igazolja.

mellékletek:

SIKLÓERNYŐS „A” VIZSGA TÉTELSOR

A Szabad Repülők Szövetsége közös üzemeltetésében végzendő
siklóernyős képzéshez készített tematika 1. MELLÉKLETE
utolsó módosítás: 2005.december 29.

AERODINAMIKA

Mit tudsz az áramlásba helyezett szárnyprofil körüli áramlásokról és a siklóernyő kupolán ébredő erőkről egyenes vonalú egyenletes siklásban?
Mit tudsz a siklóernyő stabilitásáról és az instabil repülési helyzetek kialakulásának aerodinamikai okairól?
Ismertesd az átesést és kialakulásának okait aerodinamikai szempontból.
Mutasd be részletesen a felhajtóerő keletkezésének módját a szárnyprofilon.
Miért változik a siklóernyő sebessége fordulóban, és hogyan?
Mit tudsz a siklószámról, a felületi terhelésről és a siklási szögről?
Mi az állásszög, hogyan tudod befolyásolni, és mit okoz a változása?
Mutasd be a sebességpolárist és a siklóernyő nevezetes sebességtartományait.

FELSZERELÉS ISMERET

Ismertesd a siklóernyő fő részeit és az egyes részek szerepét.
Ismertesd részletesen a beülő részeit.
Ismertesd a siklóernyő kupola felépítését és az egyes részek szerepét.
Ismertesd a siklóernyő zsinórzatának felépítését.
Hasonlítsd össze egy első nemzedékbeli, és egy csúcsernyő szerkezeti felépítését.
Ismertesd a kiegészítő és a védő felszereléseket.
Ismertesd a siklóernyő irányító és sebességszabályozó rendszereit.
Ismertesd a siklóernyők kategóriába sorolási és tesztelési rendszerét.

METEOROLÓGIA

Mit tudsz a hőmérsékleti gradiensről?
Mit tudsz a ciklonról és az anticiklonról?
Mit tudsz a hidegfrontról és a melegfrontról?
Mit tudsz a zivatarfelhő életciklusairól, felismeréséről, veszélyeiről?
Ismertesd a légállapot-határozókat és változásukat a magassággal.
Ismertesd a lejtőemelőtérrel kapcsolatos meteorológiai tudnivalókat.
Ismertesd a felhők osztályozási rendszerét.
Ismertesd a talajközeli áramlások jellemzőit és veszélyeit.
Ismertesd a gomolyfelhő kialakulását, életciklusait.
Mit tudsz általánosan a szélről?
Mit tudsz a földfelszín hőelnyelő-visszaadó képességéről?
Mit tudsz a helyi szelekről?
Ismertesd a légkör általános felépítését, és részletesen az alsó légkört.
Mit tudsz a turbulenciáról és hatásairól?
Mit tudsz a levegő páratartalmáról és a páratartalom szerepéről?
Mit tudsz a levegő felmelegedéséről és a felmelegedés szerepéről?

REPÜLÉSTECHNIKA

Milyen startfajtákat ismersz, ismertesd azokat, melyiket mikor célszerű alkalmazni?
Ismertesd az 5 pontos ellenőrzés szerepét, helyes végrehajtását.
Ismertess 5db, a start során elkövethető gyakori hibát és a korrigálásukat.
Ismertesd a start körüli és a felszállás utáni ellenőrzési teendőket.
Milyen elven, mivel, és hogyan tudsz fordulni siklóernyővel, mik a veszélyei?
Mit teszel, ha start után fordulnod kell, de a féked be van tekeredve?
Hogyan befolyásolja a szél a siklóernyős repülést?
Hogyan repülsz turbulens viszonyok között, miért?
Mit tudsz a lejtőrepülés technikájáról?
Milyen süllyesztő manővereket ismersz, sorold fel azokat.
Mit tudsz a féloldalas csukódásról?
Mit tudsz a fülcsukásról?
Mit tudsz az átesés gyakorlati tudnivalóiról?
Mi a negatív forduló, mikor áll fenn a veszélye, miről ismered fel, mit teszel ellene?
Mikor nyitsz mentőernyőt, hogyan, mi az ajánlott döntési magasság?
Hogyan hajtasz végre egy nagy sebességű földetérést?
Hogyan szállsz le erős szélben és szélcsendben?
Mi a kilebegtetés, mikor és hogyan csinálod, hogyan helyesbíted a túl magas - korai kilebegtetést?
Ismertesd a leszállás technikáját: turbulencia, hátszél, oldalszél és fordulóból leszállás esetén.
Mit teszel, ha elkerülhetetlen a fának ütközésed, fára szállásod?

EGÉSZSÉGÜGY

Mit tudsz a napsütés veszélyeiről?
Mit tudsz a kullancsok veszélyeiről, az ellenük való védekezésről?
Ismertesd a folyadékfogyasztással és a táplálkozással kapcsolatos tudnivalókat.
Melyek a siklóernyős sport jellegzetes sérülései, ezek okai, megelőzésük?
Ismertesd az elsősegélynyújtás alapszabályait.

SZABÁLYZATOK

Ismertesd a lejtőrepülés szabályait.
Ismertesd a siklóernyős kiképzés fokozatait a pilóta szintig, részletesen.
Milyen meteorológiai feltételek teljesülése esetén repülhetünk siklóernyővel?
Ismertesd a repülőeszközök kitérési szabályait nyílt légtérben és termikben.
Ismertesd a csőrléses és a tandem repülések jogi feltételeit.
Milyen papírokkal kell rendelkeznie egy siklóernyősnek?
Milyen körülmények között repülhet Növendék?
Ki hajthat végre siklóernyős repüléseket?
Milyen jogi feltételeknek kell megfelelnie a repülőeszköznek?

 

Adatvédelmi tályékoztató

 

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el az Ön számítógépén ('cookie'). Ennek megtörténtéről Ön az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. Az adatfileok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfileok az Üzemeltetőhöz kerülnek. Az adatfileokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy az Ön kérelmére a Üzemeltető megsemmisíti.

A Weboldalon az AdSense hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról, a célból, hogy ne zavaró, hanem az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást.

A Weboldalon hirdető egyes külső hirdető cégek ún. "DART cookie"-kat használnak hirdetések megjelenítésére. A "DART cookie" lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetések látogatásaik alapján kerüljenek megjelenítésre. Ezek a külső cégek tehát felhasználhatnak egyes adatokat az Ön Weboldalunkon tett látogatásáról, annak érdekében, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak (nem használhatják fel azonban az Ön nevét, e-mail címét vagy telefonszámát). A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek (http://www.google.com/…acy_ads.html) felkeresésével.

II. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

III. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

IV. A Weboldalon található 'Szaknévsor' tartalma kizárólag az abban szereplő személyekkel jogi szolgáltatásaik igénybevétele céljából történő kapcsolatfelvételre szolgál. Ettől eltérő célra a 'Szaknévsor' adatait felhasználni tilos, így továbbközlésük sem megengedett.

A 'Szaknévsor' adatait a Felhasználó kizárólag az erre a célra a Weboldalon kialakított kérdőíven keresztül töltheti le.

V. A Weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül jogi tanácsadásnak, azt az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

A Weboldalon található külső hivatkozások (a jogiforum.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja.

A Weboldal 'fórum' rovatában, valamint a Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár. Üzemeltető fenntartja a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

Tandemrepülés kupon

Ne a tárgyakat, hanem az élményeket gyűjtsd! Siklóernyős Tandemkupon ajándék videófelvétellel.

részletek itt...